Tin tức cập nhật buổi chiều
Jumpsuits

Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa xây dựng hình ảnh Lưu Bị có dòng dõi hoàng gia, trượng nghĩa khi tài... Tuy nhiên so với Tào Tháo, Ngô Quyên ông bị đánh giá vô dụng

Kết nối cùng Tinchieu.com

Advertisement